sobota, 14 maja 2011

Lekcja 1 - Alfabet hiszpański

Naukę języka hiszpańskiego, warto zacząć od alfabetu. Tak samo jako małe dzieci uczyliśmy się języka polskiego.
Jak można próbować wymówić niektóre wyrazy nie znając alfabetu, uważam to za podstawę języka.

Przejdźmy do konkretów w nawiasach kwadratowych [ ] znajduje się wymowa litery wtedy kiedy np. literujemy wyraz wypowiadając ją w wyrazie mówimy normalnie lub według poniższych kryteriów. Niektóre literki mają różne wymowy w różnych sytuacjach.
Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że wymowę poszczególnych literek można sprawdzić przy użyciu translatora google
Zacznijmy jednak od alfabetu:

A [a]
B [be]
C [ce] {czytaj se}
D [de]
E [e]
F [efe]
G [ge] {czytaj he}
H [hache] {czytaj acze}
I [i]
J [Jota] {czytaj Hota}
K [ Ka]
L [ ele ]
LL [ elle] {czytaj eje}
M [eme]
N [ene]
Ñ [eñe]
O [o]
P [ pe ]
Q [cu]
R [erne]
S [ese]
T [te]
U [u]
V [uve] {czytaj ube}
W [uve doble] {Czytaj ube doble}
X [equis] 
Y [i griega]
Z [ zeta ]
CH [ che ] {czytaj cze}


Jak zauważyłeś, niektóre literki mają dziwną wymowę. Oto kilka zasad co do wymawiania literek:


czytamy jak  np. vaka [baka] - krowa


Ce wymawiamy jak takie "se" gdzie samo s jest słabo słyszalne, trochę brzmi też jak "fe" jednak jeśli będziemy mówić se to na pewno Hiszpanie nas zrozumieją.


Ci w wyrazach czytamy jak takie s lub też think(ang.) np. cinco [ thinko/sinko ] - pięć w wielu wyrazach można to inaczej usłyszeć np. paciencia - cierpliwość ja słyszę [pathienthia] a to thi jest wymawiane tak jako fie. Najlepiej posłuchać tego w translatorze o którym mowa wyżej.


Ch czytamy jako "cz" np. China [czina] - Chiny


G przed samogłoskami e i i wymawiamy jak h np. girar [hirar] - skręcać
w innych przypadkach jak normalne g  np. juego [huego] - skręcać

Są też 3 literowe przypadki:

gue [ ge ]
gui [ gi ] 
güe [ głe ]
güi [ głi ]

Naprawdę nie jest trudno się tego nauczyć choć może przerażać.

H - jest tzw. głoską niemą po prostu jej nie czytamy.
hotel [otel]

LL czytamy jak J  np. calle [kaje] - ulica

Ñ czytamy jak polskie ń [ ni ] np. señora [seńora/seniora] - pani


Q to też litera którą czytamy zależnie od kontekstu.
 gdy wystepuje w que [ke], qui [ki]


Y czytamy jako [ I ] choć czasem może brzmieć jak J np. Yo - ja {Jo - a jest właściwie Io}
y - to spójnik I i też czyta się [ i ] Poniższe informacje co do akcentu pochodzą z tej strony:Z zasady akcent w języku hiszpańskim pada na przedostatnią sylabę, gdy wyraz kończy się na samogłoskę oraz na spółgłoskę n lub s, np. alma (dusza), cine (kino), examen (egzamin), canciones (piosenki).

Gdy wyraz kończy się na spółgłoskę, akcent pada na ostatnią sylabę, np. hotel (hotel), vivir (żyć).

Wszelkie odstępstwa od tej reguły zaznaczane są akcentem graficznym, stawianym nad samogłoską (á, ó, é,í, ú), np. exámenes (egzaminy), canción (piosenka), jamón (szynka), pregunté (zapytałem, zapytałam),película (film), último (ostatni).

Gdy akcent graficzny stawiamy nad literą i znajdującą się przy drugiej samogłosce, i przeczytamy jako [ij], np.María [marija] - Maria, sabiduría [sabidurija] - wiedza.

Należy pamiętać, że w języku hiszpańskim występują wyrazy różniące się w pisowni jedynie użyciem akcentu graficznego, a zazwyczaj oznaczają one zupełnie co innego, np.
pregunto (pytam) - preguntó (zapytał)
fábrica (fabryka) - fabrica (produkuje, wytwarza)
el (rodzajnik męski określony) - él (on)
tu (twój) - tú (ty)

Życzę przyjemnej nauki alfabetu. Pierwsza lekcja za nami. Jutro kolejna lekcja, a także wieczorem pojawi się pierwszy zestaw słownictwa do nauki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz